Dierenwelzijn

Concours Hippique Bennekom is bewust bezig met alle thema’s in de paardensport!

Wat is er veranderd? Voor de aangespannen sport is het overleg tussen de KNHS en de rijders spaak gelopen, wat er in geresulteerd heeft dat het merendeel van de aangespannen rijders (Tuigpaarden, Friese Paarden en Hackneys) zich heeft afgezonderd van de KNHS. Zij hebben zich verenigd in de SAS (Stichting Aangespannen Sport). Kern van de verstoorde relatie is het in de ogen van de rijders ontbreken van zorg en aandacht voor de aangespannen sport binnen de KNHS. Reglementen, jurycorps, opleidingen, registratie zijn niet aanwezig of niet meer van deze tijd. De bestaande rijdersorganisatie, VTN, is opgeheven.

Binnen de KNHS is de Nederlandse Vereniging voor de Aangespannen Sport opgericht, de NVAS. Het gaat hierbij om een nieuwe vereniging die zich nog in de opstartfase bevindt, die nog geen leden heeft en die aan nationaal concours CH Bennekom heeft medegedeeld voorlopig geen deelnemers te kunnen leveren.

Het past niet in de traditie van CH Bennekom om een concours zonder aangespannen rubrieken te organiseren. Voor de aangespannen sport gaan wij daarom met de SAS in zee om aangespannen rubrieken te kunnen laten zien met voldoende deelnemers en juryleden. Ook blijkt bij de SAS het secretariaat in goede handen inclusief registratie, coördinatie van inschrijvingen en opstelling van de startlijsten.

Als CH Bennekom willen wij het welzijn van mens en dier bewaken, mede gezien de maatschappelijke ontwikkelingen op dit vlak. Dat willen wij borgen met gericht toezicht op het voorterrein.

Voor het springen is toezicht op het welzijn en veiligheid van de paarden al langere tijd geregeld en daarmee gangbare praktijk. Van de drie verplichte juryleden zijn er twee die de wedstrijd vanuit de jurywagen beoordelen en bij toerbeurt is het derde jurylid als toezichthouder voorterrein belast met toezicht. Ter borging van het toezicht op welzijn en veiligheid stellen wij als CH Bennekom voor alle rubrieken en deelnemers een ervaren en gerespecteerde kenner van de hippische sport aan als toezichthouder voorterrein. Dat wordt in het vraagprogramma gedeeld met de deelnemers. Die toezichthouder zal duidelijk herkenbaar zijn. De toezichthouder zal de deelnemers kunnen aanspreken op welzijns- en veiligheidsonderwerpen als dat opportuun is. Bij onoverkomelijke zaken tussen de belanghebbenden beslist het Bestuur van CH Bennekom. Goed, deskundig en verstandig overleg is de norm met oog voor welzijn en veiligheid van mens en dier.

Wij zijn ervan overtuigd, dat iedereen uiteindelijk hetzelfde wil bereiken: een gezonde en aantrekkelijke publiekssport voor nu en in de toekomst, ondersteund door positieve publiciteit met impact voor publiek en sponsoren.

CH Bennekom wil een platform bieden waar deelnemers, sponsoren en publiek elkaar op een verantwoorde manier met respect voor mens en paard elkaar kunnen blijven ontmoeten. We kunnen niet zonder elkaar!