Parkeren

De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden om de omliggende terreinen te benutten als parkeergelegenheid, steeds beperkter geworden.
Het parkeren is hierdoor een gecompliceerde aangelegenheid geworden.
Uw medewerking om het parkeren snel, efficiënt en veilig voor alle deelnemers en gasten af te kunnen wikkelen, wordt zeer op prijs gesteld.
U wordt vriendelijk verzocht om de aanwijzingen van de verkeersregelaars en parkeerhulpen te volgen.

Parkeerlocaties CH Bennekom 2019

Parkeerlocaties CH Bennekom 2019

Parkeren Bezoekers en VIP (wit)

Bevindt zich aan de overkant van het kasteelterrein te bereiken via de Sportparkweg, Ede.
Voor bezoekers is het parkeren van de auto gratis. VIP gasten ontvangen een parkeerkaart met de post op hun huisadres.

Parkeren mindervaliden (oranje)

Bevindt zich naast de zijingang van het wedstrijdterrein te bereiken via de ingang aan de Edeseweg 120, Ede. U kunt uw auto aan de linkerkant voor de zij-ingang parkeren.

Parkeren Deelnemers (rood)

Bevindt zich op het landgoed, te bereiken via de ingang Edeseweg 120, Ede.
Voor iedere categorie zijn aparte stroken beschikbaar en met borden aangegeven.

De parkeerruimte voor de deelnemers op de terrein van kasteel Hoekelum is zeer beperkt.
Daarom is de organisatie genoodzaakt om de volgende maatregel treffen:
Op het parkeerterrein van de deelnemers (rood) zijn geen personenauto’s toegestaan.
Deze kunnen geparkeerd worden op het bezoekersterrein (wit).
Hou daar rekening mee en neem al het noodzakelijke wedstrijdmateriaal mee in de vrachtwagen of trailer.
Dank voor uw begrip en medewerking.

Parkeren deelnemers Run & Ride en officials (groen)

Bevindt zich op het landgoed te bereiken via de ingang naar het kasteel, Edeseweg 124, Ede.
Voor de officials is het eerste deel beschikbaar en voor de Run & Ride het tweede deel.