Disclaimer

Bij inschrijving als deelnemer aan Concours Hippique Bennekom is het volgende van toepassing:

Ondergetekende verklaart hiermee als deelnemer aan Concours Hippique Bennekom toestemming te geven voor de openbaarmaking van foto- en/of filmmateriaal, waarop ondergetekende herkenbaar is afgebeeld. Voor de ondergetekende bestaat daarom niet de mogelijkheid om een beroep te doen op zijn of haar portretrecht in de zin van artikel 21 Auteurswet.  Wanneer men geen publicatie wenst verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken.